Chi Giai successfully organized the Customer Conference in Nha Trang. 9

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những mặt làm được và những hạn chế trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” của Ban đại diện Hội Người cao tuổi Quận 8 trong năm qua. Đồng thời, đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2018 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Hội Người cao tuổi và phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” năm 2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *